LDK istorija ir mes: tarp supratimo ir vaizduotės

Trečiosios laidos tema – LDK istorija ir šiandiena. Pokalbį šia tema vedė VU Istorijos fakulteto magistrantas Povilas Andrius Stepavičius, o laidoje svečiavosi Istorijos fakulteto doktorantė Vita Diemantaitė bei to paties fakulteto doktorantas Antanas Petrilionis.

Diskusijoje buvo aptarta LDK istorijos svarba XXI a. žmogui, kaip mes suprantame ir įprasminame senosios Lietuvos istoriją, kam ji gali būti ir yra naudinga bei, žinoma, kur galime ieškoti LDK istorijos savo kasdienybėje.

Papildomos literatūros sąrašas

Atminties kultūrų dialogai Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos (ULB) erdvėje, Vilnius, 2015

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo dalybos, sud. A. Bumblauskas, Š. Liekis, G. Potašenko, Vilnius, 2008

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai, sud. A. Bumblauskas, G. Potašenko, Vilnius, 2009

Raimundas Lopata, Šiuolaikinė politika ir istorijos datos: 1791 m. Gegužės 3-osios Konstitucijos byla, in: V. Sirutavičius ir R. Lopata. „Lenkiškasis“ veiksnys Lietuvos politikoje. Vilnius, 2011, p. 43–113

Alvydas Nikžentaitis, Abiejų Tautų Respublikos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės praeitis lietuvių, lenkų, baltarusių ir ukrainiečių atminties kultūroje po 1990 metų, in: Lietuvos Istorijos Metraštis, 2016/1, Vilnius, 2016, p. 49-70