Tai jau nuo 1989-ųjų savo metus skaičiuojanti Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto studentų organizacija, telkianti buvusius narius – filisterius bei esamus narius – senjorus ir juniorus Lietuvos, Universiteto bei pačios Korporacijos labui. Dėl įvairių aplinkybių organizacijos gyvavimą kelis kartus buvo sutrikdę netrumpos pertraukos, po kurių vėl surusendavo viltis Korporacijai atgyti bei tęsti savo veiklą. Tam tikras impulsas naujiems nariams įsilieti į korporantų gretas buvo bendradarbiavimas su Tarptautine studentų istorikų asociacija (ISHA) – 1997 metais Korporacijos nariai pirmąkart Lietuvoje suorganizavo ISHA seminarą “Krikščionybė ir pagonybė”, 2000 m. Vilniuje vyko ISHA konferencija „Mažumos“, o naujoji korporantų karta 2009 m. surengė seminarą „Manipuliacijos istorijoje“ bei “Istorija praktikoje” 2013 m.