Tai jau nuo 1989-ųjų gyvuojanti Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto studentų organizacija, telkianti buvusius narius – filisterius bei esamus – senjorus ir junijorus, veikiančius Lietuvos, Universiteto bei pačios Korporacijos labui. Korporantai organizuoja įvairiausius renginius, bendradarbiauja su universitetu, kitomis korporacijomis ir organizacijomis, taip pat gyvena korporantiškai – laikosi vidinių taisyklių, leidžia laiką in corpore. Dėl įvairių aplinkybių organizacijos gyvavimą kelis kartus buvo sutrikdę netrumpos pertraukos, po kurių vėl surusendavo viltis Korporacijai atgyti bei tęsti savo veiklą.