Korporacija pagrindiniu savo prioritetu laiko veiklą už pačios korporacijos ribų – fakultete, universitete ir šalyje: rengia diskusijas fakultete, dalyvauja Istorijos fakulteto dienų (IFDi) programos rengime, veikia išvien su kitomis korporacijomis bei pilietinėmis organizacijomis. Vienas iš paskutinių projektų, 2014 m. pavasarį pradėtų kartu su kitomis Lietuvos korporacijomis, buvo kasmetinės orientacinės varžybos po Vilnių „Paskui Nepriklausomybę“, skirtos Kovo 11-osios šventei paminėti. Bendradarbiaujama ir su kitomis organizacijomis: „Lapkričio 2-sios draugija“, įamžinant 1863 m. sukilimo dalyvių atminimą bei dalyvaujant Lietuvos gyvenviečių kapinaičių surašyme, „Vilniaus klubu“, kurio pagalba bei korp! Tilia iniciatyva rengiami protmūšiai Vilniaus istorijos tematika.

Korporacija „Tilia“ taip pat yra ir tarptautinės studentų asociacijos „International Students of History Association“ (ISHA) narė, kuri ne tik dalyvauja jos rengiamuose tarptautiniuose seminaruose, bet ir pati yra keturis kartus kvietusi į Vilnių studentus iš visos Europos: 1997 m. surengtas seminaras tema „Krikščionybė ir pagonybė“, 2001 m. konferencija ir generalinė asamblėja bei seminaras tema „Mažumos“, 2009 m. seminaras tema „Manipuliacijos istorijoje“ ir 2013 m. rudenį tema „Istorija praktikoje“.