Korporacija pagrindiniu savo prioritetu laiko veiklą už pačios korporacijos ribų – fakultete, universitete ir šalyje.