Korporacijos esmė – drauge (lot. in corpore), skatinant savanoriškumą, siekti užsibrėžtų tikslų, ugdyti savo gebėjimus, gilinti žinias, plėsti akiratį. Korporacijoje galima ne tik įgyti specifinių žinių bei gebėjimų ir jais dalintis, bet ir pasijusti kaip antroje šeimoje, susirasti artimų draugų visam gyvenimui.

Korporantyvizmo tradicijos vystėsi kelis šimtus metų. Nors korporacijos atsirado dėl gan praktiškų priežasčių, jos išliko studentus vienijančia galinga jėga bei tapo svarbia jų gyvenimo dalimi.

Patriotiškumo, Tėvynės meilės ir laisvės ugdymas, draugystės, brolybės, tradicijų ir vertybių puoselėjimas, pagarba vyresniesiems, amžinas įsipareigojimas, akademiškumas, pilietiškumas, visuomeniškumas, savišvieta – tai patys pagrindiniai korporacijas iš kitų organizacijų išskiriantys bruožai.