Vilniaus universiteto studentų istorikų korporacija „Tilia”

Adresas: Universiteto g. 7, Vilnius.

El. p.: korp.tilia@gmail.com

Korp!Tilia valdyba

Pirmininkas:

sen!Povilas Andrius Stepavičius

El. p.: povilas.a.stepavicius@gmail.com

mob. tel.: +37065495182

Kancleris:

sen!Dominykas Sėdaitis

Junijorų globėja:

sen!Ignė Rasickaitė

Arbiter elegantiarum:

sen!Dovilė Skėraitytė

Iždininkė:

sen!Gabrielė Šulnytė