Vilniaus universiteto studentų istorikų korporacija „Tilia”

Adresas: Universiteto g. 7, Vilnius.

El. p.: korp.tilia@gmail.com

Korp!Tilia valdyba:

Pirmininkė:

sen! Gabrielė Sofija Augaitė

Kanclerė:

fil! Rasa Stakauskaitė

Junijorų globėjas:

sen! Tomas Bieliauskas 
 

Arbiter elegantiarum:

sen! Kasparas Svitojus

Iždininkas:

sen! Nojus Kiznis