Vienas iš esminių bet kurios studentiškos korporacijos egzistavimo elementų yra, be abejonės, tradicijos. Korp!Tilia kasmet mini valstybines šventes (Vasario 16-oji, bei Kovo 11-oji), Visų Šventųjų dieną lankosi kapinėse bei pagerbia anapilin iškeliavusiuosius, bei, esant progoms, tokioms, kaip Korporacijos krikštynos ar gimtadienis, rengia Alučio iškilmes. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, iškėlę Korp!Tilia vėliavą žygiuojame Vilniaus Universiteto studentų eisenoje, o pabaigoje, visa korporantų kompanija džiaugiasi užbaigtais darbais bei išlaikytais egzaminais Finis Semestris šventėje.

Kiekvieną rudenį vyksta pasivaikščiojimai po Rasų kapines, taip pat rengiami tradiciniai kugelio kepimo vakarai, o visos korporantiškos šventės bei pramogos neapsieina be korporantiškų dainų.

Kai kurios tradicijos yra išskirtinis korp!Tilia skiriamasis bruožas (pasivaikščiojimai, kapinių lankymas), tačiau kitos, tokios, kaip Alučiai bei dainų kultūros svarba, siekia jau kelis šimtmečius. Lietuvoje jos įsitvirtino drauge su studentiškomis korporacijomis, t.y. tarpukariu, tačiau buvo jau gerokai anksčiau paplitusios tarp vokiečių studentų Korps.