2023 11 29 neeiliniame susirinkime išrinkta naujoji korp!Tilia valdyba. Kadenciją pradėjo:

Pirmininkė:

sen! Gabrielė Sofija Augaitė

Kanclerė:

fil! Rasa Stakauskaitė

Junijorų globėjas:

sen! Tomas Bieliauskas  

Arbiter elegantiarum:

sen! Kasparas Svitojus

Iždininkas:

sen! Nojus Kiznis