2014 m. balandžio 25 d. kartu su sen! Antanu apsilankėme korp!Grandies metinėje šventėje – GrandKavoje. Išties dar nei vienas korp!Tilia korporantas nebuvo apsilankęs šioje šventėje, todėl buvo labai smalsu pamatyti ir sudalyvauti korp!Grandies šventėje.

Šventė vyko šalia Šv. Teresės bažnyčios esančiose Domus Maria patalpose. Sugebėjome patalpose nepasiklysti ir laiku atrasti šventinę salę, o įžengę į ją, pamatėme gausų svečių būrį.Oficiali šventės dalis prasidėjo vėliavos įnešimu, malda ir korp!Grandies himno giedojimu. Po šio oficialaus ceremonialo svečiams buvo pristatyta metinė korp!Grandies veikla. Ypatingai smalsu buvo ne tik išgirsti, ką veikia kolegos korporantai, bet ir pamatyti įkalamą 82 narelį į legendinę korp!Grandies grandį (taip simbolizuojama, kad korporacija Grandis šiemet skaičiuoja 82-uosius savo gyvavimo metus).

Kartu su sen! Antanu turėjome progą išvysti net ir narių kėlimus. Buvo pakelti kandidatai į junjorus, junjorai į senjorus, taip pat įvyko ir vieno senjoro pakėlimas į filisterius. Tradiciškai keliant junjorą į senjorą, pastarasis turi įkalti savo vinutę ir narių lentą trimis plaktuko smūgiais, o ties trečiu smūgiu visa salė turi sušukti „sveiks!“. Panašus ir senjoro kėlimas į filisterius, tačiau salė sušukti „sveiks!“ turi ties kiekvienu plaktuko smūgiu į vinutę.

Pasibaigus oficialiai šventės daliai prasidėjo diskusija, kurios tema – „Pasaulio pabaigos ginklai“. Besigardžiuodami kava ir arbata, išklausėme įdomų naujojo korp!Grandies filisterio parengtą pranešimą apie grėsmę pasauliui ir žmonijai. Po pranešimo ir diskusijos visi kartu nusifotografavome bendrai nuotraukai. Pasibendravę vieni su kitais, susipažinę su anksčiau nematytais veidais ir baigę gerti kavas bei arbatas, išsiskirstėme.

 

Jun! Povilas Stepavičius