Su liūdesiu pranešame, kad šį sekmadienį, Šventų Velykų rytą, netekome vieno iš korporacijos įkurėjų, filisterio Algirdo Jokubausko – Mažylio.
Vėlionis bus pašarvotas ketvirtadienį, Beinorio laidojimo namuose, Jucio g. 3, Plungė. Laidotuvės – balandžio 25 d. 14.00 val. Šventosios kapinėse.
Kviečiame būti kartu pagerbiant Algirdo atminimą.