2014 m gegužės 23 d. kartu su sen!Andriumi apsilankėme korp!Fraternitas Lituanica et Patria metinėje šventėje. Alinančio karščio lydimi pasiekėme Kauną (traukinyje Vilnius-Kaunas traukinio termometras rodė, kad lauke buvo +37 laipsniai karščio). Sočiai papietavę sovietinius laikus menančioje valgykloje, ieškojome pavėsio slėptis nuo karščio. Radę nuošalų suoliuką pavėsyje, vyriškai supakavome dovaną, patraukėme prie Soboro, kur mūsų laukė dvi korp!Fraternitas žavios senjorės su transportu. Sulaukėme korporanto iš korp!Vytis ir pajudėjome link Žemaitkiemio dvaro.

Kelionėje link Žemaitkiemio netrūko juoko ir muzikos. Pasiekę kelionės tikslą, pamatėme gausų būrį svečių ir korporantų iš corp!RePublica, korp!TauTiTo, korp!Vytis ir Akademinės skaučių draugovės. Pirmoje šventės dalyje visiems buvo pristatyta metinė korp!Fraternitas veikla, apdovanoti pasižymėję korporantai. Taip pat svečiai, o tarp jų ir mes, pasveikinome korp!Fraternitą. Po linkėjimų ir sveikinimų kalbų korp!Fraternitas junjorai pradėjo ruoštis alučiui, o mes su sen!Andriumi patraukėme apsižvalgyti po apylinkes.

Prieš pat alučio pradžią mums visiems korp!Fraternitas junjorai išvirė labai skanios kopūstienės. Korp!Fraternitas senjorai papasakojo, kad ši tradicija gyvuoja dar nuo Vlado Nagevičiaus, vieno iš jų korporacijos įkūrėjo, Žematikiemo (Babtyno) dvaro savininko tarpukariu, laikų. Anais laikais, Vlado Nagevičiaus žmona, laukdama korporantų, išvirdavo didelį kiekį kopūstienės, o tuo metu korporantai garlaiviu plaukdavo iš Kauno į Žemaitkiemį. Po nuostabiai skanios kopūstienės oficialiai prasidėjo alutis. Alutyje, kaip visuomet, netrūko veiksmo – buvo skiriamos bausmės, dainuojamos dainos (kai kurioms dainoms buvo pritariama ir gitara), buvo net ir pristatytas filmas apie alaus darymą. Šventės metu buvo pakelti kandidatai į junjorus, o pačioje alučio pabaigoje – junjorai į senjorus. Alučiui pasibaigus, prasidėjo šokių ir muzikos fiesta. O mes su Andriumi, kaip tikri istorijos mylėtojai, aplankėme šalia dvaro esantį Papilėnų piliakalnį. Grįžę iš piliakalnio traukėme dainas su kolegomis korporantais. Siautulys truko iki pat ryto.

Kaip jau minėjau, Žemaitkiemo (Babtyno) dvaras tarpukariu priklausė vienam iš korp!Fraternito įkūrėjui Vladui Nagevičiui. Tačiau dvaro istorija yra labai sena (dvaro ištakos siekia XVI a., o dvarą valdė žymios LDK giminės Giedraičiai, o vėliau ir Tiškevičiai). Sekančią dieną dabartinis dvaro savininkas Mindaugas Šventoraitis mumstrumpai papasakojo apie dvaro istoriją ir žymius praeities asmenis, kurie valdė ir prižiūrėjo šią teritoriją.

 

Jun! Povilas Stepavičius