Vaikų auklėjimas tarpukario Lietuvoje

Ketvirtosios laidos tema – vaikų auklėjimas tarpukario Lietuvoje. Pokalbį šia tema vedė VU Istorijos fakulteto magistrantė Lina Hall, o laidoje svečiavosi kita to paties fakulteto magistrantė Kotryna Bėčiūtė bei Lietuvos istorijos instituto doktorantė Ieva Griniūtė-Tumelienė. Pokalbio metu pašnekovės aptarė, kaip vaikų auklėjimą suprato, su kokiomis problemomis susidūrė ir kaip jas sprendė tarpukario Lietuvos visuomenė.

Papildomos literatūros sąrašas

Christina More Muelle, The History of Kindergarten: From Germany to the United States, in: http://digitalcommons.fiu.edu/sferc/2005/2005/1

Trys gyvenimai pašvęsti vaikui: Marija Montessori, Marija Varnienė, Domicėlė Petrulytė, parengė Ada Urbonaitė, Violeta Ardickienė, Kaunas: Judex, 1997

Vaikų darželiams steigti ir laikyti taisyklės, in: Vyriausybės žinios, 1939, Nr. 669, p. 646

Jonas Gudaitis–Vabalas, Dėl priešmokyklinio auklėjimo, in: Lietuvos mokykla, 1933, Nr. 15–16, p. 218