Stepono Batoro universiteto palikimas

Pirmosios laidos tema – Stepono Batoro universitetas. Pokalbį šia tema vedė VU Istorijos fakulteto magistrantas Povilas Andrius Stepavičius, o laidoje svečiavosi Istorijos fakulteto daktarė Inga Leonavičiūtė, VU bibliotekininkė ir gidė Nijolė Bulotaitė bei istorikas muziejininkas ir VU studentų istorikų korporacijos narys Jurgis Atroškevičius.


Diskusijoje pašnekovai aptarė SBU įsikūrimo aplinkybes, kuo ši akademinė įstaiga buvo išskirtinė, žymiausius joje dėsčiusius ir besimokiusius asmenis bei, žinoma, ką Stepono Batoro universitetas mums reiškia dabar, kodėl verta šį laikotarpį prisiminti.

Papildomos literatūros sąrašas

Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto turtai istorijos skersvėjuose (XVI-XXI amžiai), Vilnius, 2016

Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai, Vilnius, 2012

Vytautas Gricius, Vilniaus Stepono Batoro universiteto regalijos, in: Spectrum, 2005, Nr. 2. p. 22-23

Henryka Ilgevič, Baltarusijos istorijos ir kultūros tyrinėjimai tarpukario Vilniuje, in: Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos-Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas, Vilnius, 2014. p. 186-206

Nijolė Lukšionytė, Menotyros mokslas tarpukario Vilniuje, in: Meno istorija ir kritika = Art history & criticism, Kaunas, 2011, [T.] 7 : Meno istorijos riboženkliai. p. 64-76

Lijana Natalevičienė, Vilniaus dailieji amatai XX a. pirmojoje pusėje, in: Acta Academiaeartium Vilnensis, 2010, [T.] 57. p. 169-189

Aistis Žalnora, Michalas Reicheris ir anatomija Vilniuje 1919-1939, in: Medicinos teorija ir praktika, Vilnius, 2011, t. 17, nr. 1. p. 132-138