Vasario 16-osios vidudienį Korp! Tilia junjorai ir senjorai susibūrė prie Gedimino paminklo Katedros aikštėje, Vilniuje. Pirmininkas sen!Andrius pasirodė nešinas neseniai Vasario 16-osios proga pagaminta Korp! Tilia vėliava. Džiaugsmingai nusiteikę pajudėjome Pilies gatve link Signatarų namų, kur iš antrojo aukšto balkono kalbą tradiciškai turėtų sakyti Vytautas Landsbergis. Atvykę sutikome draugiškai nusiteikusius ir šventinėmis šypsenomis pasipuošusius vyresniuosius korporantus filisterius.

Išklausę V. Landsbergio kalbos, sugiedoję valstybinį himną bei prisiminę Nepriklausomybės signatarų pavardes ir darbus, patraukėme link Istorijos fakulteto drauge korporantiškai įsiamžinti ir įsmeigti Korp! Tilia vėliavą šalia didžiųjų fakulteto durų ir Lietuvos vėliavos. Keliaujant universiteto gatve iš Signatarų namų link fakulteto pastebėjau, kad vėliava pritraukia daug vyresnės kartos žmonių dėmesio. Žmonės domėjosi, kokio judėjimo vėliavą mes nešame. Į mūsų atsakymus, kad tai istorikų korporantų vėliava, reakcijos buvo panašios. Cituoju nepažįstamos praeivės žodžius: “Vienu žodžiu, šaunuoliai”. Priėjome Universiteto gatvės Nr. 7,  o kartu ir Istorijos fakultetą. Girdime lyderiaujančius filisterių balsus: “Stokim prie fakulteto bendrai nuotraukai” ir  “Įsmeikim vėliavą”. Netrukus vėliava įsmeigiama, o korporantai jau stovi žiūrėdami į objektyvą.

Galiausiai patraukėme į restoraną “Būsi trečias”, kur  ragavome alų ir kalbėjome įvairiomis temomis: apie korp! Tilia istoriją, pačios valstybinės šventės reikšmę ir kt. Filisteriai skatino jaunesniuosius nebijoti turėti savo nuomonę ir ją sakyti, nes tik tokiu atveju gali būti progresas. Taip pat traukėme korporacijos himną ir kitas dainas, kurias girdėjo visi, kas tik buvo restorane, o Vasario 16-osios dienos šventę užbaigėme patriotinio albumo “Skylė” koncertu, Teatro arenoje.

Senjorai sako, kad Tilia korporantų veikla ir santykiai  turėtų būti paremti draugiškumu,  vieningumu ir sutarimu. Korp! Tilia pažymint valstybinę šventę, būtent tokia atmosfera ir vyravo iki pat  šventės pabaigos.

Jun! Emilis Jakštys